Haluk Levent - Anlamadýn - Clickletras.com.br


Letra Anlamadýn

Savurdun bu gençliði
Aþkýn kör bahçesini
Güneþi yaðdýrdým karbeyaz düþlere
Sen beni anlamadýn
Aþýlmaz duvarlarý
Toz ettim yüreðimde
Aþkýn kör pençesi saplandý gönlüme
Sen beni anlamadýn
Anlamadýn anlamadýn bir kez olsun
Sen beni anlamadýn
Bu kentin akþamlarý
Son bulur gözlerimde
Kelebekler özgürdür
Hislerime tutsak
Sen beni anlamadýn
Aþýlmaz duvarlarý
Toz ettim yüreðimde
Aþkýn kör pençesi saplandý gönlüme
Sen beni anlamadýn
Anlamadýn anlamadýn
Sen beni bir kez olsun anlamadýn