Haluk Levent - Acýlara Tutunmak [her gün...] - Clickletras.com.br


Letra Acýlara Tutunmak [her gün...]

Acý çekmek özgürlükse
Özgürüz ikimizde
O yuvasýz çalýkuþu
Bense kafeste kanarya
O dolaþmýþ daldan dala
Savurmuþ yüreðini
Ben bölmüþüm yüreðimi
Baþ kaldýran dizelere
Aramakmýþ oysa sevmek
Özlemekmiþ oysa sevmek
Bulup bulup yitirmekmiþ
Düþsel bir oyuncaðý
Yalanmýþ hepsi yalan
Yalanmýþ hepsi yalan
Sevmek diye bir þey varmýþ
Sevmek diye bir þey yokmuþ
Acý çektim günlerce
Acý çektim susarak
Þu kýsacýk konuklukta
Deprem kargaþasýnda
Yaþadým birkeç bin yýl
Acýlara tutunarak
Acý çekmek özgürlükse
Özgürüz ikimizde
Aramakmýþ oysa sevmek
Özlemekmiþ oysa sevmek
Bulup bulup yitirmekmiþ
Düþsel bir oyuncaðý