Haluk Levent - Aþýk Veysel - Clickletras.com.br


Letra Aþýk Veysel

Biri görmez gözü ile
Görmüþ dünyayý özü ile
Çalmýþ söylemiþ ölesiye
Hek bildiði dilin gözü ile
Onun adý Aþýk Veysel
Þatýroðlu yolu uzun ince
Görebilsen gör dünyayý
Görmüþ dünyayý sözü ile
Biri arar yanlýþ ile
Bulmuþ doðruyu dost dost diye
Varmýþ yarine toprak ile
Sadýk olan dostun yüzü ile
Yazdým çizdim görem diye
Gördüm dünyayý Veysel ile
Çaldý söyledi görek diye
Hak yolunu sürek diye