George Harrison - Bhaja Bhakata/Arati - Clickletras.com.br

Letra Bhaja Bhakata/Arati


bhaja bhakata-vatsala sri-gaurahari
sri-gaurahari sohi gosta-vihari
nanda-yasomati-cittahari
bela ha'lo, damodara, aisa ekhana

bhaja govinda govinda gopala

kiba jaya jaya goracander aratiko sobha
jahnavi-tata-vane jaga jana-mana-lobha

kiba vasi ache goracanda ratna-simhasane
arati karena brahma-adi deva-gane

kiba daksine nitaicanda bame gadadhara
nikate advaita prabhu srinivasa chatradhara

kiba sankha baje ghanta baje baje karatala
madhura mrdanga baje sunite rasala