Etta Scollo - U Pumu - Clickletras.com.br


Letra U Pumu

Quannu me matri mi fici vattiari
comu na zita mi vosi fasciari
la so ricchizza era sulu ddu velu
a mia lassau 'n pizzuddu di cielu

Pani e cipudda cunzatu cu nnenti
chistu è lu piattu di la me genti
sulu a li festi si mancia la carni
disiu d'un pumu crisciva cu l'anni

Tanti cristiani sutta lu munti
cu la fatica scritta nta frunti
ad aspittari la terra prumissa
sempri 'n parrinu ca dici la missa

Terra scurdata di Diu e di santi
'n manu ci resta chiddu chi chianci
tutta la vita sempri aspittari
aspetta aspetta a cu 'n veni mai

Gira sta rota gira stu munnu
o arrivi 'n cielu o resti 'n funnu
chi sorti amara ristari sulu
senza putiri manciari ddu pumu.