Etta Scollo - A Curuna - Clickletras.com.br


Letra A Curuna


Arsira lu me beddu vinni fora
supra un cavaddu d'oru chi vulava.
Sutta li me finestri e li balcuna
c'un fazzulettu nmanu e lacrimava.

S'affaccianu lu re cu la rigina
"a sta picciotta l'hamu a ncurunari"

Sugnu picciotta nun canciu parola
a iddu vogliu e non vogliu curuna.