Eidsvag Bjorn - Halleluja - Clickletras.com.br


Letra Halleluja

Jord og himmel og alt som lever gi re
du som skaper - du evig Herre skal vre
Gi oss mot til hengi oss til det gode
gi oss visdom s vi kan verne vr klode
imot alt som vil bryte ned
gi oss vilje til fred
Halleluja, halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja - Amen