Capercaillie - Clickletras.com.br


Todas as Letras

 1. 'Ille Dhuinn Chaidh Tu'm Dhith (In Exile)
 2. 's Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh
 3. A Ghealaich
 4. A Nighean Donn' S Toigh Leam Thu
 5. A State Of Yearning
 6. A' Ràcan A Bh' Againne
 7. Aignish
 8. Ailein Duinn
 9. Air Failinn Eilinn Oro U
 10. Alasdair Mhic Cholla Ghasda
 11. Am Buachaile Ban
 12. Am Mur Gorm
 13. An Ataireachd Ard
 14. An Eala Bhan
 15. An Rhibhin Donn
 16. An T-Iarla Diurach
 17. Aodann Srath Bhain
 18. At The End Of The Night
 19. Barra Clapping Song
 20. Beautiful Wasteland
 21. Bithidh Fionnladh Aig Innearach
 22. Bonaparte
 23. Both Sides The Tweed
 24. Breisleach
 25. Calbharaigh
 26. Chisholm Lament
 27. Claire In Heaven
 28. Co Ni Mire Rium
 29. Coisich A Ruin
 30. Colum Cille's Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh
 31. Crime of Passion
 32. Crooked Mountain
 33. Cumha Do Dh'uilleam Soisal
 34. Dean Cadalan Samhach A Chuilean Mo Ruin
 35. Dean Saor An Spio Rad
 36. Don't Look Back
 37. Don't You Go
 38. Early Morning Grey
 39. Eilean A'Cheo
 40. Evangeline
 41. Fear A'bha a
 42. Fear-Allabain
 43. Fisherman's Dream
 44. Four Stone Walls
 45. Gaol Troimh Aimsirean
 46. God's Alibi
 47. Grace and Pride
 48. Heart Of The Highland
 49. Hebridean Hale-Bopp
 50. Him Bò
 51. Hoireann O
 52. Hope Springs Eternal
 53. I Feel The Winter Night Long
 54. I Will Set My Ship In Order
 55. Iain Ghlinn' Cuaich
 56. Inexile
 57. La Paella Grande: Hole in the World / Collector's Daughter
 58. Leodhasach An Tir Chein
 59. Little Do They Know
 60. M'ionam Air A' Ghille Bheag
 61. Ma Theid Mise Tuilleadh a Leodhas Nam Cruimeag
 62. Maighdeanan Na H Airidh
 63. Mi Le M' uilinn
 64. Mile Marbhaisg
 65. Milleadh Nam Braidhrean
 66. Move On
 67. Nil Si 'I Gra
 68. Nuair A Chì Thu Caileag Bhòidheach
 69. O Mo Dhuthaich
 70. Oh My Boatman
 71. Oran Sugraidh
 72. Rapture
 73. Sardinia
 74. Seinneam Cliù Nam Fear Ùr
 75. Servant To The Slave
 76. Shelter
 77. Shieling Maids
 78. Skye Waulking Song
 79. Sleep Softly My Darling Beloved
 80. Soldier Boy
 81. Soraidh Bhuam Gu Barraidh
 82. Stinging Rain
 83. Sunday Morning
 84. The Blue Rampart
 85. The Boy Who
 86. The Dreaming Sea
 87. The High Swelling Of The Sea
 88. The Miracle Of Being
 89. The Old Crone
 90. The Price Of Fire
 91. The Tree
 92. Tighinn Air A'mnuir An Fear a Phosas Mi
 93. To The Moon
 94. Tobermory
 95. Truth Calling
 96. Turas An Ànraidh
 97. Urnaigh A'Bhan Thigreagh
 98. Waiting For The Wheel To Turn
 99. When You Return
 100. Who Will Raise Their Voice?
 101. Why Won't You Touch Me
 102. You
 103. You Will Rise Again

Relacionados