...And Oceans - Je Te Connais Beau Masque - Clickletras.com.br


Letra Je Te Connais Beau Masque


Open the white doors
to the field of thoughts
where no light dances
through the 6 panes (white pain)
Sanat muodostuvat ajatusten galleriassa
tieto on valtaa opettajien holvissa
En skärm av myror som ingen noterar
ljud fran lador... i luften roterar
Väggen av tunn rök sugs ut
ensam i en silvervärld
den sista duvan flögt till slut
bland snöflingor i vind